Velkommen til

Her kan du læse vores velkomstfolder til alle nye børn og forældre smiley

http://fristedet.skoleporten.dk/sp/p476596/file/Fullscreen/b5207a88-4d9b-420f-a666-cc751a9ac3fe

Adresse

Børnehuset Fristedet

Søndervang 7

4100 Ringsted

Tlf. 57627202

 

Åbningstider

I Fristedet tilbyder vi udvidet åbent og optager derfor børn fra hele kommunen.

Vores åbningstider er:

Mandag til torsdag: 06.00-19.00

Fredag: 06.00-18.00

 

 

Halvdagspladser

Har I kun brug for en halvdagsplads kan det også lade sig gøre.

En halvdagsplads svarer til 25,75 timer pr uge.

I Fristedet får I tildelt 103 timer pr. måned/pr. 4 uger og så administrere I selv fordeling af timerne over dagene/ugerne.

 

 

Børne-/læreplansgrupper

Vi har plads til 25 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn.

Om formiddagen er vi samlet i vores læreplansgrupper, hvor børnene er aldersopdelt og fra middag og frem tilbydes aktiviteter på tværs af alder.

For at opnå så glidende en overgang som muligt, har vi stor fokus på, at de små og de store har mulighed for at besøge hinanden og lege sammen - både inde og ude.

 

Samarbejdspartnere

Vores nærmeste samarbejdspartnere er:

Kompetenceenheden (UPPR) - Talepædagoger, psykologer, ergoterapeuter mv

Sundhedstjenesten - Sundhedsplejeske

Børne- og familieafdelingen - Rådgiverne

Skolerne - primært Dagmarskolen, som er vores distriktsskole.

Lukkedage i Ringsted Kommune

Her kan du finde Ringsted Kommunes lukkedage for Daginstitutionerne:

http://ringsted.dk/borger/boern-unge-familie/lukkedage-i-institutioner-og-dagpleje

Ofte stillede spørgsmål